Handelsbetingelser

Bank oplysninger

Danske Bank
Reg. No.: 4180
Konto No.: 3148164134
IBAN: DK1930 00 3148164134
BIC (Swift-adress): DABADKKK

Watertours.dk drives af CPH Shipping ApS
CVR No.: 26195349

Adresse: Refshalevej 340, 1432 København K
Telefon: (+45) 2840 6870
Email: booking@watertours.dk

Priser

Alle priser på websitet angives inkl. samtlige afgifter og skatter m.m og er i danske kroner (DKK). Pris omfatter bestilte tur/transport + eventuelle tilvalg. Undtaget herfor er eventuelle havneafgifter. Reservationsgebyr udgør 15% af totalbeløb og kan ikke refunderes. Sejlads af indre Danske farvande er fritaget moms.

Firmakunder: Faktura fremsendes som pdf-fil til rekvirent via mail.
Privatekunder: Depositum skal indbetales straks efter reservation. Restbeløb kontant før sejlads.
Indbetalt depositum returneres ved rettidig afbestilling.

Billetter og gavekort kan ikke refunderes efter pladsreservation.

Levering

Sejlads afvikles i hht. aftalegrundlaget i mail. Herunder afgangstid, mødested, varighed og destiantion.

Hvis der er noget der ikke stemmer overens med det bestilte, skal du omgående efter modtagelse af bekrætigelse tage kontakt til RibAlex.dk med henblik på at afhjælpe evt. fejl.

På dagen for selve sejladsen/arrangementet gælder: Aftalt tid er afgangstidspunktet. Mødetid er minimum 15 min. før afgang på aftalt sted. Ved forsinket fremmøde, og i fald det er muligt / nødvendigt kan sejltiden forskydes ækvivalent med forsinkelsen mod betaling af ventetiden. Gældende takst for ventetid fremgår under priser. pr. påbegyndt halve time.

Fortrydelsesret

Ifølge e-handelsloven er der normalt 14-dages fortrydelsesret ved handel via Internettet. Dette gælder dog ikke for transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2. Det anbefales derfor at reservisten hurtigst muligt tager kontakt til RibAlex.dk via mail, såfremt det måtte blive nødvendigt at ændre eller annullere en booket tur.

Afbestilling eller nedjustering af sejltid/omfang skal ske med mindst 14 dages varsel før aftalt sejlads. Ved reservation af mere end 2 RIB’s (stor-arrangement) øges afbestillingsfristen til 4 uger. (refundering af reservationsgebyr, kreditkortgebyrect. er ikke muligt).

Senere afbestilling/nedjustering kan ikke finde sted og reservation faktureres til fuld pris.

Mængderabat opnået på grundlag af en bestilt mængde sejlads, kancelleres ved enhver nedjustering.

Udgår enkelte fartøjer under stor-arrangementer gives refusion i hht. den af stor-arrangementes procentvise nedjustering og kun i forhold til prisen for det enkelte fartøj. Gennemføres stor-arrangement trods frafald, uden betydelig gene for rekvirent, sker refusion per kulance. For WaterTours.dk eventuelle formidling af omkostninger til tredjepart i forbindelse med afvikling af arrangementer (f.eks. leje af land/vandareal, deposita, eksternt udstyr, mandskab, fartøjer, ect. ect.) Gælder vort reservationsgebyr og tredjeparts handelsbetingelser.

Force majeure

Under forhold hvor bestilt sejlads umuliggøres af teknisk nedbrud, havari eller uvejr og derfor helt eller delvis må aflyses fra vores side, kan WaterTours.dk ikke gøres ansvarlig for rekvirents evt. økonomiske tab.

Vigtigt: Aftalt tid er afgangstidspunktet. Mødetid er minimum 15 min. før afgang på aftalt sted. Ved forsinket fremmøde og i fald det er muligt og eller nødvendigt kan sejltiden forskydes ækvivalent med forsinkelsen mod betaling af ventetiden. Takst for ventetid: Dkr. 900,- pr. påbegyndt halve time.