Handelsbetingelser

Bank oplysninger

Danske Bank
Reg. No.: 4180
Konto No.: 3148164134
IBAN: DK1930 00 3148164134
BIC (Swift-adress): DABADKKK

MobilePay: 94420

Watertours.dk drives af CPH Shipping ApS
CVR No.: 26195349

Adresse: CPH Shipping ApS, Refshalevej 340, 1432 København K
Telefon: (+45) 2840 6870
Email: booking@watertours.dk

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK), inkl. samtlige afgifter og skatter m.v. Priserne omfatter bestilt tur/transport + eventuelle tilvalg. Undtaget herfor er eventuelle havneafgifter.

Reservationsgebyr udgør 15% af totalbeløb, dog minimum DKK 1500,00. Indbetalt reservationsgebyr refunderes ikke.

Betaling:

Firma kunder: Faktura fremsendes som pdf-fil til rekvirent via mail. Betaling iht. vores standard betingelser, som nævnt på fakturaen.
— Billetter og gavekort: Refunderes ikke.
— Private kunder: Depositum udgør 15% af den aftale ydelse, dog minimum DKK 1500,00. Depositum indbetales straks efter reservation. Ved betaling på kreditkort, hæves depositum straks, og restbeløbet på dagen for den aftalte sejlads. Restbeløb kan ligeledes, efter aftale, betales kontant før afgang eller via Mobilepay 94420. Indbetalt depositum returneres ved rettidig afbestilling.

Sejlads af indre Danske farvande er fritaget for moms.

Mødetid og sejlads

Aftalt tid er afgangstidspunktet. Mødetid er minimum 15 min. før afgang på aftalt sted. Ved forsinket fremmøde, og i fald det er muligt / nødvendigt kan sejltiden forskydes ækvivalent med forsinkelsen mod betaling af ventetiden. Gældende takst for ventetid fremgår under priser og afregnes pr. påbegyndt halve time.

Sejlads afvikles iht. aftalegrundlaget, som nævnt på fakturaen og/eller i e-mail. Herunder afgangstid, mødested, varighed og slut destination. Hvis der er noget, der efter modtagelsen af den fremsendte bekræftelse, ikke stemmer overens med det bestilte, skal der omgående tages kontakt til CPH Shipping ApS, med henblik på at afhjælpe evt. fejl.

Fortrydelsesret

Ifølge e-handelsloven er der normalt 14-dages fortrydelsesret ved handel via Internettet. Dette gælder dog ikke for transport på vandet jf. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2. Såfremt det måtte blive nødvendigt at ændre eller annullere en booket tur, skal der hurtigst muligt tages kontakt til WaterTours.dk via mail.

Afbestilling eller nedjustering af sejltid/omfang skal ske med mindst 14 dages varsel før aftalt sejlads. Ved reservation af mere end 2 fartøjer (stor-arrangement) øges afbestillingsfristen til 4 uger. Refundering af reservationsgebyr, kreditkortgebyr o.a. er ikke muligt.

Ved. evt. senere afbestilling/nedjustering faktureres turen og andet aftalt til fuld pris.

Mængderabat opnået på grundlag af en bestilt mængde sejlads, annulleres ved enhver nedjustering.

Udgår enkelte fartøjer under stor-arrangementer, refunderes der iht. den af stor-arrangementets procentvise nedjustering og kun i forhold til prisen for det enkelte fartøj. Gennemføres stor-arrangement trods frafald, uden betydelig gene for rekvirent, sker refusion per kulance. For CPH Shipping ApS eventuelle formidling af omkostninger til tredjepart i forbindelse med afvikling af arrangementer (f.eks. leje af land/vandareal, deposita, eksternt udstyr, mandskab, fartøjer mv.) er tredjeparts handelsbetingelser gældende, samt CPH Shipping ApS reservationsgebyr.

Force majeure

Under forhold, hvor bestilt sejlads umuliggøres af uvejr, teknisk nedbrud eller havari og derfor helt eller delvis må aflyses fra vores side, kan CPH Shipping ApS ikke gøres ansvarlig for rekvirents evt. økonomiske tab.

Vigtigt: Aftalt tid er afgangstidspunktet. Mødetid er minimum 15 min. før afgang på aftalt sted. Ved forsinket fremmøde, og i fald det er muligt / nødvendigt kan sejltiden forskydes ækvivalent med forsinkelsen mod betaling af ventetiden. Gældende takster for ventetid er hhv. DKK 1750,00 for M/S Simone L og DKK 900,00 for M/B Rie. Ventetid afregnes pr. påbegyndt halve time.

Reklamation

Vi leverer sejlads serviceydelser og tager dette meget alvorligt. Hvis der mod al forventning skulle opstå et problem under en tur på et af vores fartøjer eller i forbindelse med andre ydelser købt gennem CPH Shipping ApS, skal du straks orientere os eller en af vores samarbejdspartnere.  Vi eller vores samarbejdspartnere vil omgående gøre en indsats for at løse problemet.

Ombord på vores fartøjer bør du altid henvende dig hos bådføreren, hvis noget i forbindelse med din sejlads med CPH Shipping ApS ikke lever op til dine forventninger. Vores personale vil gøre, hvad de kan for at finde en løsning om bord og kompensere for oplevelser, der ikke har levet op til dine forventninger. På den måde har vi en mulighed for at håndterer problemet med det samme og, så vidt det er muligt, at finde en mindelig løsning.

I tilfælde af, at et problem ikke kan løses ombord, og du ønsker at klage, skriftlig henvendelse til vores kundeservice. Vi beder dig kontakte os inden for rimelig tid efter at du opdaget manglen, og senest 14 dage fra den dato, hvor tjenesteydelsen blev/skulle have været udført. I modsat fald mister du retten til at klage over manglen.

Du kan indsende din klage til vores kundeservice via mail: info@cph-shipping.dk. Når du indsender en klage, skal du skrive dit bookingnummer samt dato og tidspunkt for den pågældende tur. Samtidig skal du angive telefonnummer, således at vi har bedst mulighed for at undersøge sagen til bunds og svare på din henvendelse.