Lej rustikt lokale
i København

Unik oplevelse til dit næste arrangement på tidligere bådeværft i Refshaleøen. Lokalet tager op til 50 siddende gæster.

Leje festlokale i København​

Leje festlokale i København i et tidligere småbådsværft, med egen bedding og grusbelagt ude areal, er beliggende på Refshaleøen ud til den gamle industrihavn. Hos os lejer du kun lokalet, men medbringer selv alt du ønsker til dit arrangement. Du kan dog frit benytte vores borde, stole og bænke, hvis dette ønskes.

Skal dit arrangement have ekstra kant henter og bringer vi også gerne dine gæster ad vandvejen, eller arrangerer et festligt indslag med vores skib M/S Simone L, M/B Rie eller Rib Speed-både..

Velkommen til

Din rustikke fest

Lejepriser

  • Søndag – fredag 6 000 Kr.
  • Lørdag 7 000 Kr.
  • + Obligatorisk slutrengøring 1 500 Kr.

Ved reservation betales lejen på hhv. kr. 7500,- eller kr. 8500,-

Det er muligt at leje

  • Soundbox 450 Kr.
  • Bålfad inkl. brænde 450 Kr.

*Ved betaling af lejen accepteres afbestillingsfrist på 8 uger. Selve lejebeløbet betales sidste bankdag optil reserveret dag. Depositum tilbagebetales første bankdag efter lejen. Der kan gøres indehold i depositum ved skader eller manglende oprydning.

Festlokale i København

Flere billeder fra
Festlokale i København

Forespørgsel​

Lej lokaler til fest i København

Hus regler pa Lokaler i Refshaleøen

Hold en god fest og udvis gode takter. Respekter vores fine gamle lokale og inventar.
Hold festen i festlokalet og på pladsen foran. Køkkenområde og Toiletområde er ikke festlokale!!!
Respekter og renhold udeområdet. Frihold skærverne for skodder, snusposer, pailletter og andet småtteri.
Hvis du absolut skal brække dig, er det i lokumstønden hvor der kan trækkes ud, eller ude på beddingen
hvor vi kan spule brækket ud til fiskene. IKKE i skærvene eller håndvasken, vel Skat!
Respekter naboerne. Hold jer inden for vores hegn og afspærringer.

Rygning forbudt indendørs. (Rygning udenfor: Skodder, snus-poser m.m smides i dertil opstillet beholder.)
Beer-Pong og Ølbong helt og aldeles forbudt indendørs. Skal der sjaskes med øl….er det udenfor!
Der er badeforbud i havnen. Helt forbudt.

Musikken slukkes kl. 02:30 og festen er slut. Alle gæster kysses farvel og lukkes ud.
Lokaler, forplads, køkken og toilet efterlades ryddet for affald, emballage, fødevarer, skodder og diverse
pyntfragmenter. (se under rengøring)
Musikken holdes slukket under oprydning.
Porten låses kl. 03:00.
Rengøring næste dag kan aftales. Lokaler og område skal være helt oprydde senest kl. 11:00 næste
formiddag.
Ved uafsluttet rengøring inden kl. 11:00, påbegynder vi rengøring på timetakst. = indhug i depositum.

Rengøring = Fjerne al affald, emballage og andet medbragt festudstyr. Tørre borde af. Rengør
køkkenområde og toilettet. Rydde og feje gulve. Stille møbler tilbage på plads.
Mangelfuld rengøring = indhug i depositum.
Alt affald og efterladenskaber fra festen skal medtages når I forladere stedet efter rengøring.
Efterladt affald = bortkøres på timetakst. = indhug i depositum.
Forpladsen ryddes op og renses for div. Småpartikler.
Er forpladsen fyld med skodder m.m = indhug i depositum.
Ødelagte genstande/hærværk = Depositum indeholdes.
Timetakst kr. 750,-